60-72 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-İnsan resmindeki eksik vücut bölümlerini çizer 2-10-25 parçalı yapbozu tamamlar. 3-Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur 4-6-10 nesneyi nesneyi herhangi bir özelliğe göre gruplandırır. 5-1’den 10’kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar. 6-12’ den 10 kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar 7-1’den 10 kadar olan rakamları kullanarak çıkartma yapar…

48-60 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-İnsan resmini 6 ögeyi içerecek şekilde çizer. 2-4-10 parçalı yapbozu tamamlar 3-Nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar 4-1-5 nesneyi ortak özelliklerine göre gruplandırır. 5-1’den 20’ye kadar birer ritmik sayar 6-Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir. 7-Verilen iki yarımı birleştirerek bütün oluşturur 8-Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygular 9-Bir olayı oluş sırasına göre…

36-48 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1- Zıt Kavramları ayır eder 2- 1’den 10’a kadar sayar 3- Birebir eşleştirme yapar 4- Üç küple köprü yapar 5- 1’den 10 ‘a kadar olan nesneler içine istenilen sayıdaki nesneyi gösterir. 6- 4 parçalı yapbozu tamamlar 7- Renkleri tanır ve eşleştirir. 8- Resmini gördüğü nesneyi tanımlar. 9- Kendisine söylenen vücut bölümlerini…

31-36 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Neden-sonuç ilişkisi kurar. 2-Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflar. 3-Sorulduğunda zıt kavramları söyler. 4-Yakın geçmişteki olayları hatırlar. 5-İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralar. Dil gelişim alanı özellikleri 1-İki basit cümleyi birleştirir. 2-Dinlediği öyküyü anlatır. 3-Resimde gördüğü olayları anlatır. 4-Çevresindeki ya da öyküdeki olayları dramatize eder. 5-Açık uçlu sorular sorar. Sosyal-duygusal…

25-30 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Tek basamaklı sayıları art arda söyler. 2-Çeşitli rollere girerek oyun oynar. 3-Rengi söylenen nesneyi gösterir. 4-Art arda verilen üç yönergeyi yerine getirir. 5-Varlıkların sesiyle resimlerini eşleştirir. Dil gelişim alanı özellikleri 1-Çoğul ekini kullanır. 2-Anlaşılır şekilde konuşur. 3-Üç ve daha fazla sözcüklü cümleler kurar. 4-Anlatılan öyküyü dinler. 5-Adını ve soyadını söyler. Sosyal-duygusal…

22-24 Ay Çocuk Gelişim Tablosu

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Nesneleri merak eder. 2-Sorulduğunda nesnelerin/varlıkların parçalarını isimlendirir. 3-Sembolik oyun oynar. 4-Gözlemlediği bireylerin davranışlarını onlar olmadığında da taklit eder. 5-Yer bildiren yönergelere uygun tepkide bulunur. Dil gelişim alanı özellikleri 1-Elliden fazla sözcüğü anlamına uygun kullanır. 2-Zamirleri kullanır. 3-Soru cümleleri kurar. 4-Bildiği şarkı ya da tekerlemelere eşlik eder. Sosyal-duygusal gelişim alanı özellikleri 1-Sosyal…

19-21 Ay Çocuk Gelişim Tablosu

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Ayrıntılı iki nesneyi eşleştirir. 2-Vücudunun 3-4 parçasını gösterir. 3-Birbirleriyle ilişkili iki nesneyi bir araya getirir. 4-Basit sınıflamalar yapar. 5-Yetişkinin davranışını, ses ve hareketle taklit eder. Dil gelişim alanı özellikleri 1-Yirmi-elli sözcüğü anlamına uygun kullanır. 2-Basit sorulara uygun yanıt verir. 3-Kısa öyküleri dikkatini vererek dinler. 4-Resmini gördüğü nesneyi isimlendirir. 5-İki-üç sözcükten oluşan…