Antalya Eski Lara Yolu Bilge Kreş

Bilge Kreş Fotoğraf Galerisi

Bilge Kreş Binamızdan ve Sınıflarımızda Fotoğraflar Fotoğraflar Bilge Kreş Öğrencilerimiz Fotoğraflar Bilge Kreş 2017 Mezuniyet Töreninden Fotoğraflar Antalya Lara Bilge Kreş ve Gündüz Bakımevi Fotoğraflar Covid19 Kapsamında okulumuzda yapılan dezenfektasyon çalışmaları Fotoğraflar ÇOCUK VE OYUN Yazının Devamı

60-72 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-İnsan resmindeki eksik vücut bölümlerini çizer 2-10-25 parçalı yapbozu tamamlar. 3-Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur 4-6-10 nesneyi nesneyi herhangi bir özelliğe göre gruplandırır. 5-1’den 10’kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar. 6-12’ den 10 kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar 7-1’den 10 kadar olan rakamları kullanarak çıkartma yapar…

48-60 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-İnsan resmini 6 ögeyi içerecek şekilde çizer. 2-4-10 parçalı yapbozu tamamlar 3-Nesneler ile rakamlar arasında ilişki kurar 4-1-5 nesneyi ortak özelliklerine göre gruplandırır. 5-1’den 20’ye kadar birer ritmik sayar 6-Aynı sayıdaki nesne gruplarını eşleştirir. 7-Verilen iki yarımı birleştirerek bütün oluşturur 8-Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygular 9-Bir olayı oluş sırasına göre…

36-48 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1- Zıt Kavramları ayır eder 2- 1’den 10’a kadar sayar 3- Birebir eşleştirme yapar 4- Üç küple köprü yapar 5- 1’den 10 ‘a kadar olan nesneler içine istenilen sayıdaki nesneyi gösterir. 6- 4 parçalı yapbozu tamamlar 7- Renkleri tanır ve eşleştirir. 8- Resmini gördüğü nesneyi tanımlar. 9- Kendisine söylenen vücut bölümlerini…

31-36 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Neden-sonuç ilişkisi kurar. 2-Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflar. 3-Sorulduğunda zıt kavramları söyler. 4-Yakın geçmişteki olayları hatırlar. 5-İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralar. Dil gelişim alanı özellikleri 1-İki basit cümleyi birleştirir. 2-Dinlediği öyküyü anlatır. 3-Resimde gördüğü olayları anlatır. 4-Çevresindeki ya da öyküdeki olayları dramatize eder. 5-Açık uçlu sorular sorar. Sosyal-duygusal…

25-30 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Tek basamaklı sayıları art arda söyler. 2-Çeşitli rollere girerek oyun oynar. 3-Rengi söylenen nesneyi gösterir. 4-Art arda verilen üç yönergeyi yerine getirir. 5-Varlıkların sesiyle resimlerini eşleştirir. Dil gelişim alanı özellikleri 1-Çoğul ekini kullanır. 2-Anlaşılır şekilde konuşur. 3-Üç ve daha fazla sözcüklü cümleler kurar. 4-Anlatılan öyküyü dinler. 5-Adını ve soyadını söyler. Sosyal-duygusal…

22-24 Ay Çocuk Gelişim Tablosu

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Nesneleri merak eder. 2-Sorulduğunda nesnelerin/varlıkların parçalarını isimlendirir. 3-Sembolik oyun oynar. 4-Gözlemlediği bireylerin davranışlarını onlar olmadığında da taklit eder. 5-Yer bildiren yönergelere uygun tepkide bulunur. Dil gelişim alanı özellikleri 1-Elliden fazla sözcüğü anlamına uygun kullanır. 2-Zamirleri kullanır. 3-Soru cümleleri kurar. 4-Bildiği şarkı ya da tekerlemelere eşlik eder. Sosyal-duygusal gelişim alanı özellikleri 1-Sosyal…

19-21 Ay Çocuk Gelişim Tablosu

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Ayrıntılı iki nesneyi eşleştirir. 2-Vücudunun 3-4 parçasını gösterir. 3-Birbirleriyle ilişkili iki nesneyi bir araya getirir. 4-Basit sınıflamalar yapar. 5-Yetişkinin davranışını, ses ve hareketle taklit eder. Dil gelişim alanı özellikleri 1-Yirmi-elli sözcüğü anlamına uygun kullanır. 2-Basit sorulara uygun yanıt verir. 3-Kısa öyküleri dikkatini vererek dinler. 4-Resmini gördüğü nesneyi isimlendirir. 5-İki-üç sözcükten oluşan…