31-36 Ay Çocuk Gelişimi

Bilişsel gelişim alanı özellikleri 1-Neden-sonuç ilişkisi kurar. 2-Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflar. 3-Sorulduğunda zıt kavramları söyler. 4-Yakın geçmişteki olayları hatırlar. 5-İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralar. Dil gelişim alanı özellikleri 1-İki basit cümleyi birleştirir. 2-Dinlediği öyküyü anlatır. 3-Resimde gördüğü olayları anlatır. 4-Çevresindeki ya da öyküdeki olayları dramatize eder. 5-Açık uçlu sorular sorar. Sosyal-duygusal…