Erken Çocukluk Döneminde Ailenin Önemi

Erken Çocukluk Döneminde Ailenin Önemi

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLENİN ÖNEMİ Okul öncesi eğitim programlarında da belirtildiği gibi aile ; çocuğun gelişimini toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Çocuk ancak onu önemseyen gereksinimlerine duyarlı davranan ihmal edilmeyen cezalandırıcı yaklaşım içinde bulunulmadığı durumlarda var olan potansiyelini kullanabilir. Aile içi iletişim sevgi saygı güvene dayalı bir iletişimse çocuğun toplum içindeki…