Erken Çocukluk Döneminde Ailenin Önemi

Erken Çocukluk Döneminde Ailenin Önemi

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLENİN ÖNEMİ Okul öncesi eğitim programlarında da belirtildiği gibi aile ; çocuğun gelişimini toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Çocuk ancak onu önemseyen gereksinimlerine duyarlı davranan ihmal edilmeyen cezalandırıcı yaklaşım içinde bulunulmadığı durumlarda var olan potansiyelini kullanabilir. Aile içi iletişim sevgi saygı güvene dayalı bir iletişimse çocuğun toplum içindeki…

okul öncesi dönemde öğretmenin önemi

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ Öğretmen özellikle okul öncesi dönemin niteliğini ve çocuğun gelişimini etkileyen en temel belirleyicilerden biridir. Çocuklar sadece değer gördükleri, sevildiklerinden emin oldukları ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda keşfederler ve sunulan öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni ise öğretmen ve çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli ilişkidir. Öğretmen…

Bilge Kreş Logo

Veli bilgilendirme bülteni

27.10.2017 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN ÖNEMİ Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, daha okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar; etkin bir şekilde çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere…